Jak se stát členem o.s.

Členem občanského sdružení Roháček, o.s. se může stát každý občan obce Rohov, který je starší 15-ti let, a má zájem, chuť a dostatek odvahy :-) se podílet na zvelebení naší obce formou nejrůznějších činností spojených s pořádáním a organizováním akcí pro děti, mládež a dospělé. 

Stačí si stáhnout a vyplnit přihlášku  (viz níže) a předat předsedovi o.s. nebo některému z členů rady o.s.. Vaše přijetí do Roháčka, o.s. bude projednáno a popřípadě i schváleno na nejbližším zasedání o.s..

Máte-li zájem být součástí našeho sdružení, rádi Vás uvítáme do našeho kruhu a budeme se těšit na Vaši spolupráci.

 prihlaska o.s..pdf (22,9 kB)